Auteur: toonbens

GRATIS WiFi

Wil je je de wedstrijd uitslag van je favoriete ploeg opzoeken? Of een berichtje plaatsen op Facebook? Dat kan dankzij onze gratis WiFi. Je kan gratis surfen, je e-mails checken en op de hoogte blijven terwijl je naar de wedstrijd kijkt.

AMATEURCOMPETITIES VOETBAL VLAANDEREN DEFINITIEF STOPGEZET

De crisiscel van de KBVB, waarin alle geledingen van het Belgisch voetbal (Voetbal Vlaanderen, ACFF, Pro League en KBVB) zijn vertegenwoordigd, is opnieuw bijeengekomen op maandag 25 januari.

Tijdens deze vergadering is de unanieme beslissing genomen om alle amateurcompetities voor mannen en vrouwen dit seizoen met onmiddellijke ingang stop te zetten.

Deze beslissing was de enige mogelijke in het licht van de gezondheidsmaatregelen die nog steeds van kracht zijn met het oog op de bestrijding van Covid-19.

Covid-19 heeft een enorme impact op het voetbal. Honderdduizenden spelers kunnen hun favoriete sport niet beoefenen. Voor de clubs zijn de gevolgen organisatorisch en financieel enorm. We zijn ons bewust van de moeilijke financiële situatie waarin de clubs verkeren. We zullen bondsbijdragen schrappen voor de volgende maanden waarin niet gevoetbald mag worden. Het totale steunpakket aan de clubs bedraagt hierdoor sinds het uitbreken van de pandemie om en bij de 8mio €.

WELKE COMPETITIES ZULLEN WEL NOG GESPEELD WORDEN?

Concreet betekent dit dat de Jupiler Pro League, 1B Pro League, de Croky Cup en de Scooore Super League (Women’s Super League) de enige competities zijn die zullen worden voortgezet, dit mits naleving van de met de overheden overeengekomen akkoorden.

Alle andere competities worden als blanco beschouwd; alle rangschikkingen worden geannuleerd en er zullen geen kampioenen noch sportieve stijgers en dalers worden aangeduid.

Bovendien zal er geen winnaar zijn van de Beker van België Vrouwen en Futsal.

MEER INFO?

Concrete info over jeugdvoetbal U6 tot en met U21, recreatief voetbal, minivoetbal, reservecompetities en G-voetbal volgt later deze week. Alvast meegeven dat elke beslissing en praktische toepassing dient te passen binnen het wetgevend kader van onze overheden.

Wafelverkoop 2020

Beste clubleden, supporters en sympathisanten,

We hoeven jullie natuurlijk niet te vertellen dat heel de coronacrisis ook een grote impact op onze club gehad heeft. Geannuleerde evenementen, een voorbereiding die allesbehalve normaal is verlopen en ga zo maar door. Maar hopelijk hebben jullie ook gemerkt dat Corona ons niet heeft tegengehouden om onze club verder uit te bouwen op alle vlakken.

De coronacrisis zal geen of nauwelijks impact hebben op de verdere werking, maar uiteraard wel op de geplande investeringen. Daarom organiseren wij dit jaar een wafelslag om extra geld in het laatje te brengen en zo verder te kunnen bouwen aan jullie club.

Elk van onze leden krijgt een verkoopformulier mee met op de voorzijde wat extra uitleg, op de achterzijde staat het bestelformulier waarop je alle namen kan invullen aan wie je wafels verkocht hebt, zodat je achteraf nog weet waar je ze naartoe moet brengen. Enkel het onderste gedeelte dien je terug binnen te brengen.

Jullie hoeven natuurlijk niet enkel binnen jullie eigen gezin te kijken. Je kan ook eens informeren bij familie, vrienden en kennissen. De prijs voor een pak wafels (vanille of chocolade), bedraagt €5.  De prijs voor een pak galetten (eveneens vanille of chocolade), bedraagt €6. Gelieve bij bestelling ook steeds mee af te rekenen en het bestelformulier dat je op de achterzijde van dit formulier vindt, samen met het geld binnen te brengen bij de trainers of bij iemand van het bestuur. En dit ten laatste op zaterdag 31/10.

De wafeltjes kunnen dan vanaf de tweede helft van november op trainingsdagen afgehaald worden in onze kantine.

Alvast bedankt voor jullie inzet!

Download hier het bestelformulier.

COMPETITIESTART 2020-2021 VASTGELEGD: OEFENWEDSTRIJDEN TERUG MOGELIJK VANAF 14 AUGUSTUS!

Na veelvuldig en grondig overleg tussen de politiek en de sportsector – ook rechtstreeks tussen de minister en het kabinet Sport met de voorzitter en de Secretaris-generaal van Voetbal Vlaanderen – werd beslist om een doorstart te realiseren voor de sportactiviteiten in Vlaanderen. Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen besliste tegelijkertijd, op basis van deze evolutie én rekening houdend met de ruime info vanuit de basis, vriendschappelijke wedstrijden opnieuw toe te laten vanaf vrijdag 14 augustus 2020 en dit voor alle Voetbal Vlaanderen clubs, zowel indoor als outdoor. Hierdoor kan de doorstart van de competitievoorbereiding worden verdergezet. Ook over de competitiestart 2020-2021 nam het Bestuur van Voetbal Vlaanderen een beslissing.

AKKOORD VOOR DE SPORTSECTOR

De sportsector en Vlaams minister van Sport Ben Weyts maakten een akkoord over de doorstart van de sportbeoefening en competities. Over deze protocollen zal worden gecommuniceerd.

De provincie Antwerpen sluit zich aan bij de protocollen opgesteld door het Vlaams sportveld, waardoor er opnieuw in heel Vlaanderen op dezelfde wijze gesport kan worden, en alle competities desgewenst hervat kunnen worden. De Vlaamse sportsector blijft bij haar advies om – indien het haalbaar en noodzakelijk is – zonder publiek te sporten. Het vrijwaren van de sportactiviteit is in dit opzicht de belangrijkste doelstelling.

UPDATE 14 augustus

Wij verwijzen naar onze eerdere communicatie waar op basis van de gekende situatie een volledige gelijkstelling binnen Vlaanderen werd aangekondigd, zowel inzake sporthervatting als inzake kleedkamer- en douchegebruik.  

Tussen de verschillende overheidsniveaus onderling en in de communicatie met Voetbal Vlaanderen ontstond hierover heel wat spraakverwarring. Babylonië leek wel in Antwerpen te liggen.  

Na een nieuwe communicatie vanuit het kabinet van de Gouverneur van Antwerpen vatten we als volgt samen: 

 • Vlaanderen, buiten de provincie Antwerpen: het gebruik van kleedkamers en douches is mogelijk mits het in acht nemen van de regels volgens het protocol voor sportaanbieders (29-07-2020). 
 • Provincie Antwerpen: het kabinet van de Gouverneur bevestigde ons schriftelijk op 14-08-2020 om 14u45 dat het gebruik van kleedkamers en douches op het grondgebied van de Provincie Antwerpen strikt verboden is tot en met 26-08-2020, ook voor scheidsrechters. Dit in tegenstelling tot wat voorafgaand aan Voetbal Vlaanderen werd gecommuniceerd en op 14-08-2020 om 9u46’ zelfs schriftelijk bevestigd werd.  

Voetbal Vlaanderen rekent op begrip en flexibiliteit van onze clubs om dit correct, verstandig en creatief aan te pakken, zodat de Antwerpse beperkingen inzake kleedkamer- en douchegebruik geen rem worden voor de sporthervatting. Verder rekenen we op voortschrijdend inzicht van de bevoegde overheden om de afgesproken en beloofde maatregelen m.b.t. de sportsector na te komen, zodat de ‘georganiseerde sport’ ook operationeel kan plaatsvinden. Voetbal Vlaanderen houdt jullie op de hoogte mochten er wijzigingen zijn. 

COMPETITIESTART 2020-2021

Gezien de politieke beslissing voor heel Vlaanderen, neemt Voetbal Vlaanderen volgende beslissingen met betrekking tot de start van alle Voetbal Vlaanderen competities:

De jeugdcompetities (gewestelijk, provinciaal en interprovinciaal) van Voetbal Vlaanderen worden zoals gepland aangevat in het weekend van 5 en 6 september 2020.

De provinciale competities worden aangevat in het weekend van 12 en 13 september 2020 met de geplande tweede speeldag. De ‘eerste’ speeldag zal worden gespeeld op woensdag 11 november 2020.

De competities 2de en 3de Hogere Afdelingen worden aangevat in het weekend van 19 en 20 september 2020 met de geplande ‘derde’ speeldag. De eerste en de tweede speeldag zullen zo snel mogelijk worden ingepland, om een correct sportief verloop mogelijk te maken.

De Beker van België start in het weekend van 29 en 30 augustus (ronde 1). Ronde 2 wordt gespeeld op 5 en 6 september 2020. Ronde 3 op 12 en 13 september en ronde 4 op 19 en 20 september 2020. Bekerwedstrijden krijgen voorrang op dubbel ingeplande competitiewedstrijden. De te uit te stellen competitiewedstrijden zullen zo snel als mogelijk worden ingepland, eventueel midweek, rekening houdende met de ‘verlichting’ en rekening houdend met de verplichtingen inzake de periodekampioenschappen.

De competities voor reserven worden zoveel als mogelijk gekoppeld aan de competities van de overeenkomstige eerste elftallen. Indien dit door omstandigheden onmogelijk is (voorbeeld inhaalwedstrijden midweek) zal hier naar een individuele oplossing gezocht worden of wordt de wedstrijd niet ingepland. 

Aanvullend melden we ook dat de recreatieve voetbalcompetities eveneens van start gaan in het weekend van 5 en 6 september.

Voor futsal en minivoetbal blijft de specifieke kalender van tel, zowel voor het competitieve als het recreatieve luik. Dit om rekening te houden met de beschikbaarheid van de zalen.

 • Futsal: de provinciale competities kunnen starten vanaf maandag 31 augustus. De KBVB voorziet nog een aparte communicatie over de nationale competities en de Beker van België.
 • Minivoetbal:
  • De nationale minivoetbalcompetitie start op 11 september.
  • De provinciale minivoetbalcompetitie start vanaf 31 augustus.
  • De Beker van België minivoetbal start op 4 september.
  • De Beker van Vlaanderen minivoetbal start op 28 augustus.

De speeldata van het futsal en het minivoetbal zijn raadpleegbaar op onze website en in de BBF app.

Voor de organisatie van jeugdtornooien volgen we de logica van de voetbalwedstrijden. Zeer belangrijk blijft de beperking tot de sportbubbel van 50 personen.

*lees verder onder de afbeelding

Data competitiestart 2020-2021 Voetbal Vlaanderen

VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN TERUG MOGELIJK

Vanaf vrijdag 14 augustus 2020 mogen alle Voetbal Vlaanderen clubs, outdoor, maar ook indoor, opnieuw vriendschappelijke wedstrijden spelen, zodat de voorbereiding van de competitie ook verder kan verlopen.

Eerdere aangevraagde oefenwedstrijden die werden geannuleerd, dienen opnieuw aangevraagd te worden.

VOETBALLEN OP DE CORONAVEILIGE CLUB

De doorstart van het voetbal is een feit, maar alle veiligheidsmaatregelen blijven uiteraard gelden. Lees alles nog eens na op onze pagina “Voetballen in coronatijden”.

Vanaf vrijdag 14 augustus is het niet alleen terug mogelijk om vriendschappelijke wedstrijden te spelen, maar ook om publiek te ontvangen. We blijven vasthouden aan de door de  Nationale Veiligheidsraad vastgelegde maximumaantallen per locatie, nl. 200 toeschouwers outdoor en 100 toeschouwers indoor. We wijzen erop dat het Vlaams sportveld het advies geeft om, indien mogelijk, wedstrijden met beperkter publiek of zonder toeschouwers te laten plaatsvinden.

We roepen onze clubs op om het nodige realisme aan de dag te leggen en vragen de aandacht voor een zo veilig mogelijke voetbalorganisatie. Het is niet omdat nationaal 200 toeschouwers (outdoor) per locatie zijn toegelaten, dat er daarom 200 aanwezigen moeten zijn. De club kan perfect zelf beslissen om een minder aantal of misschien wel geen toeschouwers te ontvangen.

We begrijpen dat sommige clubs een hogere toeschouwersaanwezigheid en een makkelijkere Horeca-uitbating verhopen, maar laat ons vandaag met zijn allen openstaan voor het toegelaten kader.

Het dragen van een mondmasker blijft verplicht voor iedereen, behalve tijdens het sporten. Alle gekende gezondheidsmaatregelen dienen onverminderd te worden toegepast. Dank voor jullie begrip.

BESLISSINGEN VAN LOKALE AUTORITEITEN

We hopen als Voetbal Vlaanderen op zoveel mogelijk gelijkvormigheid overal te velde. De bevoegdheid van de lokale autoriteiten blijft evenwel van tel. Wanneer een provincie, stad of gemeente bijkomende en/of strengere maatregelen oplegt, gezien de evolutie van het Covid-19 virus, dan overrulen deze beslissingen aldaar de nationale/Vlaamse maatregelen en de beslissingen van Voetbal Vlaanderen. Informeer dus zeker als club bij jouw lokale autoriteit over wat kan en mag.

Geef deze doorstart een eerlijke kans en laat de sporter zijn geliefkoosde sport beoefenen.

Tot slot betreuren wij dat ondanks de gemaakte afspraken met kabinet en sportsector een informele officieuze communicatie het stappenplan van Voetbal Vlaanderen voortijdig meende te moeten posten.  Het leert vooral dat de decretale rol die de federatie heeft zeer belangrijk is en blijft.

Voor alle vragen over de kalender, vriendschappelijke wedstrijden en aanduidingen kan je terecht bij jouw provinciaal secretariaat

Voor algemene of andere vragen kan je terecht bij administratie@voetbalvlaanderen.be 

GEEN SENIORES VOETBAL-, FUTSAL- EN MINIVOETBALWEDSTRIJDEN TOT EN MET 25 AUGUSTUS!

Na de beslissingen van de Veiligheidsraad op maandag 27 juli bleef er voor de voetballiefhebber veel onduidelijkheid rond welke activiteiten al dan niet zijn toegelaten. Na advies bij diverse partijen, maar vooral in het belang van de veiligheid van de actieve voetballer en voetballiefhebbers, kwam het Bestuur van Voetbal Vlaanderen op dinsdag 28 juli in spoedzitting bijeen.

In deze vergadering werden volgende beslissingen genomen voor de periode van woensdag 29 juli tot en met dinsdag 25 augustus:

 • Voor seniores (vrouwen en mannen) mogen geen officiële (beker)wedstrijden of vriendenwedstrijden gespeeld worden in het veldvoetbal, futsal en minivoetbal. Ook oefenwedstrijden in Wallonië of het buitenland zijn niet toegestaan.
 • De provinciale bekers (met startdatum op 2 augustus of 9 augustus) worden voor het seizoen 2020-2021 definitief geannuleerd.
 • Na overleg met de KBVB, worden de eerste vijf speeldagen van de bekercompetitie bij de mannen (Croky Cup) tot nader order uitgesteld. Bij de vrouwen worden de eerste 3 speeldagen uitgesteld.
 • Jeugdteams kunnen, tot en met de U17, wel nog vriendschappelijke wedstrijden spelen (zowel in het veldvoetbal, futsal als minivoetbal). Er mag 1 ouder per speler de oefenwedstrijd bijwonen. De voorzorgsmaatregelen en uitgeschreven protocollen moeten evenwel ten allen tijde toegepast worden. Oefenwedstrijden voor de categorieën U19, U20 of U21 zijn niet toegelaten.
 • Tornooien (seniores en jeugd) mogen niet georganiseerd worden.
 • Trainingen blijven mogelijk voor alle categorieën. Bij jeugdtrainingen mag 1 ouder per speler de training bijwonen.


In de provincie Antwerpen kan er tot en met de leeftijd van 17 jaar normaal getraind worden. Vanaf 18 jaar zijn trainingen enkel toegestaan in groepjes van maximum 10 personen en kan er enkel voor oefenvormen gekozen worden waarbij er geen contact is tussen de spelers.

Bovenstaande maatregelen gelden voor clubs die met teams deelnemen aan een competitie waar de organisatie volledig in handen van Voetbal Vlaanderen ligt. Teams die aantreden in reeksen waar de organisatie waargenomen wordt door de Pro League of de KBVB kunnen wel nog oefenwedstrijden inplannen tegen teams die in gelijkaardige reeksen aantreden. Concreet gaat dit in het veldvoetbal hier om teams die uitkomen in  de volgende competities : Jupiler Pro League (mannen), Kampioenschap 1B (mannen), U21 en U18 Pro League (mannen), 1ste nationale en beloften 1ste nationale (mannen), Super League (vrouwen) en 1e en 2e nationale (vrouwen).

In elk geval moeten de beslissingen van de Veiligheidsraad, provinciale en lokale overheden gerespecteerd worden. Indien het spelen van wedstrijden en of het organiseren van trainingen in uw provincie, stad of gemeente verboden is, dan overtreft dit bovenstaande richtlijnen.

Rond de opstart van de competitie bij de seniores (vrouwen en mannen) zal in een latere fase een beslissing genomen worden. Hierbij zal Voetbal Vlaanderen rekening houden met de evolutie van het coronavirus en hieraan gekoppelde eventuele bijkomende beslissingen vanwege de overheden. We willen de clubs zowel bij de praktische als sporttechnische voorbereiding(en) van de competitiestart zeker voldoende tijd gunnen.

Jeugd- en amateurcompetities Voetbal Vlaanderen definitief stopgezet

Gisteren, vrijdag 27 maart heeft Voetbal Vlaanderen de jeugd- en amateurcompetities definitief stopgezet. Er zullen dus dit jaar geen competitiematchen meer plaatsvinden, of we nog trainingen en/of vriendschappelijke wedstrijden kunnen organiseren bekijken we van zodra de maatregelen het toelaten.

Daarnaast is er beslist om de eindstand te bepalen op basis van de rangschikking op 12 maart. Dat wil zeggen dat wij eindigen op een mooie 6de plaats. We willen ook FC Punt-Larum feliciteren met hun kampioenentitel en FC Netezonen Eindhout-Laakdal en Blauwvoet Oevel met hun promotie naar 3de provinciale.