COMPETITIESTART 2020-2021 VASTGELEGD: OEFENWEDSTRIJDEN TERUG MOGELIJK VANAF 14 AUGUSTUS!

Na veelvuldig en grondig overleg tussen de politiek en de sportsector – ook rechtstreeks tussen de minister en het kabinet Sport met de voorzitter en de Secretaris-generaal van Voetbal Vlaanderen – werd beslist om een doorstart te realiseren voor de sportactiviteiten in Vlaanderen. Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen besliste tegelijkertijd, op basis van deze evolutie én rekening houdend met de ruime info vanuit de basis, vriendschappelijke wedstrijden opnieuw toe te laten vanaf vrijdag 14 augustus 2020 en dit voor alle Voetbal Vlaanderen clubs, zowel indoor als outdoor. Hierdoor kan de doorstart van de competitievoorbereiding worden verdergezet. Ook over de competitiestart 2020-2021 nam het Bestuur van Voetbal Vlaanderen een beslissing.

AKKOORD VOOR DE SPORTSECTOR

De sportsector en Vlaams minister van Sport Ben Weyts maakten een akkoord over de doorstart van de sportbeoefening en competities. Over deze protocollen zal worden gecommuniceerd.

De provincie Antwerpen sluit zich aan bij de protocollen opgesteld door het Vlaams sportveld, waardoor er opnieuw in heel Vlaanderen op dezelfde wijze gesport kan worden, en alle competities desgewenst hervat kunnen worden. De Vlaamse sportsector blijft bij haar advies om – indien het haalbaar en noodzakelijk is – zonder publiek te sporten. Het vrijwaren van de sportactiviteit is in dit opzicht de belangrijkste doelstelling.

UPDATE 14 augustus

Wij verwijzen naar onze eerdere communicatie waar op basis van de gekende situatie een volledige gelijkstelling binnen Vlaanderen werd aangekondigd, zowel inzake sporthervatting als inzake kleedkamer- en douchegebruik.  

Tussen de verschillende overheidsniveaus onderling en in de communicatie met Voetbal Vlaanderen ontstond hierover heel wat spraakverwarring. Babylonië leek wel in Antwerpen te liggen.  

Na een nieuwe communicatie vanuit het kabinet van de Gouverneur van Antwerpen vatten we als volgt samen: 

 • Vlaanderen, buiten de provincie Antwerpen: het gebruik van kleedkamers en douches is mogelijk mits het in acht nemen van de regels volgens het protocol voor sportaanbieders (29-07-2020). 
 • Provincie Antwerpen: het kabinet van de Gouverneur bevestigde ons schriftelijk op 14-08-2020 om 14u45 dat het gebruik van kleedkamers en douches op het grondgebied van de Provincie Antwerpen strikt verboden is tot en met 26-08-2020, ook voor scheidsrechters. Dit in tegenstelling tot wat voorafgaand aan Voetbal Vlaanderen werd gecommuniceerd en op 14-08-2020 om 9u46’ zelfs schriftelijk bevestigd werd.  

Voetbal Vlaanderen rekent op begrip en flexibiliteit van onze clubs om dit correct, verstandig en creatief aan te pakken, zodat de Antwerpse beperkingen inzake kleedkamer- en douchegebruik geen rem worden voor de sporthervatting. Verder rekenen we op voortschrijdend inzicht van de bevoegde overheden om de afgesproken en beloofde maatregelen m.b.t. de sportsector na te komen, zodat de ‘georganiseerde sport’ ook operationeel kan plaatsvinden. Voetbal Vlaanderen houdt jullie op de hoogte mochten er wijzigingen zijn. 

COMPETITIESTART 2020-2021

Gezien de politieke beslissing voor heel Vlaanderen, neemt Voetbal Vlaanderen volgende beslissingen met betrekking tot de start van alle Voetbal Vlaanderen competities:

De jeugdcompetities (gewestelijk, provinciaal en interprovinciaal) van Voetbal Vlaanderen worden zoals gepland aangevat in het weekend van 5 en 6 september 2020.

De provinciale competities worden aangevat in het weekend van 12 en 13 september 2020 met de geplande tweede speeldag. De ‘eerste’ speeldag zal worden gespeeld op woensdag 11 november 2020.

De competities 2de en 3de Hogere Afdelingen worden aangevat in het weekend van 19 en 20 september 2020 met de geplande ‘derde’ speeldag. De eerste en de tweede speeldag zullen zo snel mogelijk worden ingepland, om een correct sportief verloop mogelijk te maken.

De Beker van België start in het weekend van 29 en 30 augustus (ronde 1). Ronde 2 wordt gespeeld op 5 en 6 september 2020. Ronde 3 op 12 en 13 september en ronde 4 op 19 en 20 september 2020. Bekerwedstrijden krijgen voorrang op dubbel ingeplande competitiewedstrijden. De te uit te stellen competitiewedstrijden zullen zo snel als mogelijk worden ingepland, eventueel midweek, rekening houdende met de ‘verlichting’ en rekening houdend met de verplichtingen inzake de periodekampioenschappen.

De competities voor reserven worden zoveel als mogelijk gekoppeld aan de competities van de overeenkomstige eerste elftallen. Indien dit door omstandigheden onmogelijk is (voorbeeld inhaalwedstrijden midweek) zal hier naar een individuele oplossing gezocht worden of wordt de wedstrijd niet ingepland. 

Aanvullend melden we ook dat de recreatieve voetbalcompetities eveneens van start gaan in het weekend van 5 en 6 september.

Voor futsal en minivoetbal blijft de specifieke kalender van tel, zowel voor het competitieve als het recreatieve luik. Dit om rekening te houden met de beschikbaarheid van de zalen.

 • Futsal: de provinciale competities kunnen starten vanaf maandag 31 augustus. De KBVB voorziet nog een aparte communicatie over de nationale competities en de Beker van België.
 • Minivoetbal:
  • De nationale minivoetbalcompetitie start op 11 september.
  • De provinciale minivoetbalcompetitie start vanaf 31 augustus.
  • De Beker van België minivoetbal start op 4 september.
  • De Beker van Vlaanderen minivoetbal start op 28 augustus.

De speeldata van het futsal en het minivoetbal zijn raadpleegbaar op onze website en in de BBF app.

Voor de organisatie van jeugdtornooien volgen we de logica van de voetbalwedstrijden. Zeer belangrijk blijft de beperking tot de sportbubbel van 50 personen.

*lees verder onder de afbeelding

Data competitiestart 2020-2021 Voetbal Vlaanderen

VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN TERUG MOGELIJK

Vanaf vrijdag 14 augustus 2020 mogen alle Voetbal Vlaanderen clubs, outdoor, maar ook indoor, opnieuw vriendschappelijke wedstrijden spelen, zodat de voorbereiding van de competitie ook verder kan verlopen.

Eerdere aangevraagde oefenwedstrijden die werden geannuleerd, dienen opnieuw aangevraagd te worden.

VOETBALLEN OP DE CORONAVEILIGE CLUB

De doorstart van het voetbal is een feit, maar alle veiligheidsmaatregelen blijven uiteraard gelden. Lees alles nog eens na op onze pagina “Voetballen in coronatijden”.

Vanaf vrijdag 14 augustus is het niet alleen terug mogelijk om vriendschappelijke wedstrijden te spelen, maar ook om publiek te ontvangen. We blijven vasthouden aan de door de  Nationale Veiligheidsraad vastgelegde maximumaantallen per locatie, nl. 200 toeschouwers outdoor en 100 toeschouwers indoor. We wijzen erop dat het Vlaams sportveld het advies geeft om, indien mogelijk, wedstrijden met beperkter publiek of zonder toeschouwers te laten plaatsvinden.

We roepen onze clubs op om het nodige realisme aan de dag te leggen en vragen de aandacht voor een zo veilig mogelijke voetbalorganisatie. Het is niet omdat nationaal 200 toeschouwers (outdoor) per locatie zijn toegelaten, dat er daarom 200 aanwezigen moeten zijn. De club kan perfect zelf beslissen om een minder aantal of misschien wel geen toeschouwers te ontvangen.

We begrijpen dat sommige clubs een hogere toeschouwersaanwezigheid en een makkelijkere Horeca-uitbating verhopen, maar laat ons vandaag met zijn allen openstaan voor het toegelaten kader.

Het dragen van een mondmasker blijft verplicht voor iedereen, behalve tijdens het sporten. Alle gekende gezondheidsmaatregelen dienen onverminderd te worden toegepast. Dank voor jullie begrip.

BESLISSINGEN VAN LOKALE AUTORITEITEN

We hopen als Voetbal Vlaanderen op zoveel mogelijk gelijkvormigheid overal te velde. De bevoegdheid van de lokale autoriteiten blijft evenwel van tel. Wanneer een provincie, stad of gemeente bijkomende en/of strengere maatregelen oplegt, gezien de evolutie van het Covid-19 virus, dan overrulen deze beslissingen aldaar de nationale/Vlaamse maatregelen en de beslissingen van Voetbal Vlaanderen. Informeer dus zeker als club bij jouw lokale autoriteit over wat kan en mag.

Geef deze doorstart een eerlijke kans en laat de sporter zijn geliefkoosde sport beoefenen.

Tot slot betreuren wij dat ondanks de gemaakte afspraken met kabinet en sportsector een informele officieuze communicatie het stappenplan van Voetbal Vlaanderen voortijdig meende te moeten posten.  Het leert vooral dat de decretale rol die de federatie heeft zeer belangrijk is en blijft.

Voor alle vragen over de kalender, vriendschappelijke wedstrijden en aanduidingen kan je terecht bij jouw provinciaal secretariaat

Voor algemene of andere vragen kan je terecht bij administratie@voetbalvlaanderen.be